تعیین سطح زبان انگلیسی زبان آرمانی یک فرایند است که به منظور ارزیابی توانایی یک فرد در استفاده از زبان انگلیسی در مکالمه، نوشتار و خواندن صورت می‌گیرد. تعیین سطح زبان به عنوان یک ابزار مهم در فرآیند آموزش زبان به کار می‌رود و به فرد و مدرس کمک می‌کند تا بتوانند برنامه‌های آموزشی مناسبی را انتخاب و طراحی کنند. برای تعیین سطح زبان، معمولاً از روش‌های گوناگونی استفاده می‌شود.

برخی از این روش‌ها عبارتند از:

1. آزمون‌های رایگان تعیین سطح زبان : آزمون‌هایی که با استفاده از سوالات چند گزینه‌ای، گزینه‌های قوی و ضعیف را بر اساس دانش زبانی، مهارت‌های شنیداری، خواندن و نوشتاری فرد ارزیابی می‌کنند. برخی از معروفترین آزمون‌های تعیین سطح عبارتند از آیلتس، تافل و آزمونهای سیستم آموزشی دیگر.

2. مصاحبه: در این روش، یک مکالمه تعاملی بین فرد و مربی زبان انجام می‌شود تا مهارت مکالمه و فهم شنیداری فرد ارزیابی شود.

3. ارزیابی نوشتاری: در این روش، فرد به سراغ تمرین‌های نوشتاری از جمله نوشتن مقاله، ترجمه و تمرینهای گرامری می‌رود تا توانایی نوشتن فرد ارزیابی شود.

4. ارزیابی شنیداری: در این روش، فرد به سراغ تمرین‌های شنیداری مانند گوش دادن به سخنرانی‌ها یا فایل‌های صوتی می‌رود تا توانایی فهم شنیداری فرد ارزیابی شود. تعیین سطح زبان می‌تواند به فرد کمک کند تا برنامه‌ریزی مناسبی برای آموزش خود داشته باشد و درک بهتری از نقاط قوت و ضعف خود در زبان انگلیسی پیدا کند. همچنین، تعیین سطح آنلاین زبان می‌تواند به مدیران یا مربیان در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب به دانش‌آموزان کمک کند.